Sunday, December 30, 2012


ภาษาพม่าเบื้องต้น


ภาษาพม่าเบื้องต้น

คำทักทาย (ภาษาพม่า : ภาษาไทย)
มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน)
เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก
ควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ (Excuse me)
หม่อง (Maung) : ใช้เรียกเด็กผู้ชายและคนหนุ่มโสด
อู (U) : กระเด๊าะ : ขอโทษ (Sorry)ใช้เรียกผู้ใหญ่หรือผู้อาวโสชาย
ม่ะ (Ma) : ใช้เรียกเด็กผู้หญิงและสาวโสด
ดอว์ (Daw) : ใช้เรียกสตรีที่มีการศึกษา
อะโก / อะมะ : พี่ชาย / พี่สาว
อะเผ่ / อะเหม่ : พ่อ / แม่
อะโพ / อะพวา : คุณปู่คุณตา / คุณย่าคุณยาย
เย่าจา / เหมมะ : ผู้ชาย / ผู้หญิง
ยีซา : แฟน คนรัก
หลีน / มะย้า : สามี / ภรรยา
หยิ่นมอง : คนขับรถ
ซายา / ซายามะ : ครูชาย/ครูหญิง
ซิดดั้ด/เย : ทหาร/ตำรวจ
ไหน่หงั่นชาตา : ชาวต่างประเทศ
โบล่ : ฝรั่ง โยเดีย : คนไทย
เหมี่ยนหม่า : ชาวพม่า
ล่ะเด่,ช้อเด่ : สวยมาก, น่ารักมาก
ค้านเด่ : หล่อมาก
ตาตา : ลาก่อน

ภาษาพม่าเบื้องต้น
• ทั่วไป

ดีเนะ : วันนี้
มาเนะก้ะ : เมื่อวานนี้
มาเนะเผี่ยน : พรุ่งนี้
ซ้อซ้อ : เช้าๆ
มาเนะ : ตอนเช้า
นิเหล่ : ตอนกลางวัน
เงียะเหน่ : ตอนเย็น
เงียะ : กลางคืน
ตัว : ไป
เชตัว : ไปตลาด
ฉิฉิ่น : เดิน
ปี : วิ่ง
ขะยี : เดินทาง
ตินบอตัว : ตรงไป

 ภาษาพม่าเบื้องต้น
หมวดอาหาร

ไบซ้าเดะ : หิว
ทะมิ้นซ้าเดะ : หิวข้าว
อะยาต่าชิเดะ : อร่อยมาก
วาบิ : อิ่ม
เหย่เกโดะ : น้ำแข็งก้อน
เหย่ต้ะ : น้ำเปล่า
เหย่นวย : น้ำร้อน
เหย่เอะ : น้ำเย็น
หงะปยาเหย่ : น้ำปลา
กะจา : น้ำตาล
ทะมิ้น : ข้าวสวย
ซามปะยื่ว : ข้าวต้ม
เก้างึน : ข้าวเหนียว
เต็ดเต่ดลก : มังสวิรัติ
อะย่วย : ผัก
บ่าล่อวเหล่ : เท่าไหร่

ภาษาพม่าเบื้องต้น
• การนับเลข

ติท = 1
หนิท = 2
โตง = 3
เล = 4
งา = 5
ชัก = 6
คูนิ = 7
ชิท = 8
โก = 9
ติทเซ = 10
ติทยาร์ = 100
ติทท็อง = 1000

ปยิ่ด ซี เกา ลา         ของดีไหม

ปยิ่ด ซี เกาแด่           ของดี

ปยิ่ด ซี มเกา บู          ของไม่ดี

ซง ลา                        ขาดทุนไหม

ซง แด่                        ขาดทุน

ม่ะซง บู                     ไม่ขาดทุน

เยา มลา                     ขายไหม

เยา แหม่                    ขาย

มเยา บู                      ไม่ขาย

หง่วย แล่ด งิน           เงินสด

ตัว เป่า แหม่              จะไปจำนำ

เป่า มลา                    จะจำนำไหม

เป่า แหม่                    จะจำนำ

มเป่า บู                      ไม่จำนำ

แหว่ มลา                   จะซื้อไหม

แหว่ แหม่                  จะซื้อ

มแหว่ บู                    ไม่ซื้อ

หยู่ มลา                    จะเอาไหม

หยู่ แหม่                    จะเอา

มหยู่ บู                      ไม่เอา

เซ ซิดโล่ะ ย่ะมลา     ต่อได้ไหม

เซ ซิดโล่ะ ย่ะแด่       ต่อได้

เซ ซิดโล่ะ มย่ะบู       ต่อไม่ได้

เซ ต่อ ลา                 ถูกไหม

เซ ต่อ แด่                 ถูก

เซ ม่ะต่อ บู               ไม่ถูก

เซ เค้ก ต่อ แด่          ถูกที่สุด

แบ่ เลา แล่               เท่าไร

เซ เมีย ลา                แพงไหม

เซ เมีย แด่               แพง

เซ มะเมีย บู             ไม่แพง

เซ เต้ก เมีย แด่        แพงมาก

อะเมี๊ยด ซิ ลา          มีกำไรไหม

อะเมี๊ยด ซิ แด่         มีกำไร

อะเมี๊ยด ม่ะซิ บู       ไม่มีกำไร

อะ เมี๊ยด ย่ะแด่        ได้กำไร

เบ่า ฉ่า                     ใบเสร็จ

ฉี่ เป บ่า                   มัดให้ด้วย

ดบั้ด ยิ่ด                   มือสอง

อติ้ด มะฮก บู           ไม่ใช่อันใหม่

ดเซ่ก อะเมียว อซา   ยี่ห้อ

เซ นง                        ราคา

เซ ก่ง แบ่ เล่าแล      ราคาขาดตัวเท่าไร

เซ แนๆ เมีย ตัวแด่   ราคาแพงไปหน่อยนะ

เซ มเมีย บู                ราคาไม่แพง

หมิ่งกะหล่าบ่า               สวัสดี
เตาบั่นบ่าแด่                ขอโทษ
เก้กซะบ่าแด่               ไม่เป็นไร
เจซูติ่นบ่าแด่               ขอบคุณ/ขอบใจ
....ตลา                       .......ไหม
....โล่ลา/บ้า มลา        .......หรือเปล่า
แย ตลา                        กล้าไหม
แย แด่                          กล้า
มแย บู                         ไม่กล้า
แจ่ ลา                          กว้างไหม
แจ่ แด่                          กว้าง
มแจ่ บู                          ไม่กว้าง
ใก้ ลา                           กัดไหม
ใก้ แต่                          กัด
มใก้ บู                         ไม่กัด
นีลา                            ใกล้ไหม
นีแด่                            ใกล้
มนี บู                           ไม่ใกล้
เว ลา                          ไกลไหม
เวแด่                           ไกล
มเว บู                          ไม่ไกล
โอ่บีลา/ยิ่นบีลา            แก่หรือยัง
โอ่บี/ยิ่นบี                              แก่แล้ว
มโอ่ เตบู/มยิ่นเตบู        ยังไม่แก่


 ดั้ด สี่ ไส่   ปั๊มน้ำมัน

ก่อ ผี่ ไส่    ร้านกาแฟ

ลแพ่ด เหย่ ไส่  ร้านขายน้ำชา

มก ไส่    ร้านขายขนม

ก่ง ส่ง ไส่ ร้านขายขนม

ส่าน ไส่  ร้านขายข้าวสาร

ส่าเย กรี่ หย่าไส่ ร้านขายเครื่องเขียน

แซ่ด เบงน์เปี่ยนไส่  ร้านซ่อมจักรยาน

ปันไส่   ร้านขายดอกไม้

หน่า หยี่ ปยิ่น ไส่  ร้านซ่อมนาฬิกา

หน่า หยี่ ไส่   ร้านขายนาฬิกา

สปิ่น ยั๊ด ไส่   ร้านตัดผม

เหย่ เก ไส่    ร้านขายน้ำแข็ง

อตา ไส่  ร้านขายเนื้อ

ติ้ด ตี ไส่   ร้านขายผลไม้

ฮิน ยแว่ด ไส่  ร้านขายผัก

ไส่ แก่ เปี่ยน ไส่  ร้านซ่อมจักรยานยนต์

ติ้ด ไส่   ร้านขายไม้

เซ ไส่  ร้านขายยา

อแย่ด ไส่  ร้านขายเหล้า

ส่า เอ้ก ไส่  ร้านขายหนังสือ

อแถ่ ไส่  ร้านขายผ้า

อั้ด ช่ก ไส่  ร้านตัดเสื้อ

ดั้ด ป่ง ไส่  ร้านถ่ายรูป

พนั่ด ไส่  ร้านขายรองเท้า

อล่ะ ปยิ่น ไส่  ร้านเสริมสวย

ซา เต้า ไส่  ร้านอาหาร

อเป่า ไส่     โรงจำนำ

ไน่ กลั่ด     ไนท์คลับ